ALGEMENE VOORWAARDEN

Je kunt de voorwaarden hieronder lezen

Artikel 1. Diensten & producten
Plantifulplan biedt coachingstrajecten en ondersteunende producten zoals voedingsschema’s en een ebook aan.

Artikel 2. Kwaliteitsvoorwaarden
De coaching, eventueel in combinatie met een voedingsschema of ebook, is erop gericht de cliënte dichterbij de doelen te brengen die tijdens de intake opgesteld zijn of die gedurende het traject aan bod komen. Alle diensten en producten van Plantifulplan zijn zorgvuldig uitgewerkt en dragen een hoge kwaliteit.

Artikel 3. Persoonsgegevens & privacy
De psychologe gaat vertrouwelijk om met de situatie en gegevens van de cliënte en handelt te allen tijde gewetensvol en in het belang van de cliënt. Gegevens die Plantifulplan ontvangt voor het geven van de coaching of de verkoop van producten worden veilig opgeslagen, niet gebruikt voor marketingdoeleinden of doorgegeven aan derden.

De aankoop van het Ebook gaat via iDeal of Paypal via Mollie. Zij hanteren hun eigen privacy beleid. Kijk voor hun voorwaarden en privacybeleid op mollie.com

Artikel 4. Trajecten
De overeenkomst van een coachingstraject duurt 3 maanden. De coaching kan daarna in overleg maandelijks worden verlengt of worden opgezegd en/of worden afgebouwd naar losse coachingsgesprekken.

Artikel 5. Betaling

A: Betalingstermijn De diensten en voedingsschema’s van Plantifulplan worden voorafgaand per factuur in rekening gebracht. Voor particulieren wordt een betalingstermijn van 7 dagen aangehouden en voor bedrijven een betalingstermijn van 14 dagen. Na ontvangst van de betaling heeft de cliënt, naar redelijkheid, per direct recht op de dienst.

B: Factuur verzending Facturen wordt verzonden met de start van ieder traject (intake uitgesloten). De daaropvolgende facturen ontvangen cliënten vervolgens rond dezelfde datum in de daarop volgende maanden voor de duur van de coaching.

C: Gebrekkige betaling Bij ontbrekende betaling heeft Plantifulplan het recht de klant een dienst of product te ontzeggen, dan wel niet aan te leveren.

D: Betalingsmethodes 
Het Ebook kan worden aangekocht via iDeal of Paypal. Na ontvangst van de betaling ontvangt de klant het product automatisch binnen 24 uur.

Artikel 6. Garantie en retour
Tegen de bijbehorende kosten heeft een klant recht op de diensten en producten van Plantifulplan. Voor de producten geldt dat deze niet kunnen worden geretourneerd. Reeds voldane kosten kunnen niet worden terugbetaald.

Voor de trajecten geldt dat deze in bepaalde situaties, wanneer de cliënte in gebreke blijft van een tijdige betaling, in gezamenlijk overleg, of op verzoek beider of één beider partijen, vroegtijdig worden beëindigd. Voor de resterende, volledige maand(en) van het traject worden in dat geval geen kosten berekend. Reeds voldane kosten kunnen niet worden terugbetaald.

Artikel 7. Overeenkomst
Voor aanvang van een coachingstraject en bij aankoop van een van de producten gaan toekomstige cliënten akkoord met een overeenkomst / de genoemde voorwaarden. De ontvangst van een dienst of product zonder akkoord met de voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Plantifulplan is niet aansprakelijk wanneer een product na aankoop niet gebruikt wenst te worden. Voedingsschema’s kunnen in overleg en naar redelijkheid worden aangepast naar de wensen van de cliënte.

Bij geclaimde schade door diensten of producten van Plantifulplan zal de verantwoordelijkheid en belastbaarheid van Plantifulplan naar behoren en redelijkheid, zorgvuldig worden beoordeeld.